Putekļu daļiņu mērījumiem
Izmešos un dūmgāzēs

DM 401


Putekļu mērījumu sistēma ar optisko metodi industriālajās iekārtās. 


Īpašības:

  • Ilgtermiņa precīzi mērījumi visā dūmvada šķērsgriezumā
  • Izmantojot ilgmūžīgus (zaļais LED) pusvadītāju sensorus
  • Precīzi mērījumi
  • Savienojamība ar PC sistēmām, datu vizualizācijai

Prospekts


FSM-smalko putekļu mērsistēma


Paredzēta smalko putekļu mērījumiem sadzīves cietā kurināmā apkures iekārtās. Īpašības:

  • Savietojams ar Optima 7 analizatoru
  • Trīs kompenentu iekārta

Prospekts